سلام گروه مواد غذایی فرزاک از سال 1396 توسط تعدادی از متخصصین مواد غذایی تشکیل گردیده و تمام تلاش خود را جهت عرضه مستقیم بهترین، تازه ترین و سالم ترین مواد غذایی جهت حفظ سلامتی شما و خانواده گرامیتان بکار بسته و امیدورایم بتوانیم رضایت خاطر شما را فراهم آوریم

فرزاک نامی نو در صنایع غذایی

تاریخچه ما

مواد غذایی ته چین

[ourteam title=”تیم ما” description=”تیم ته چین متشکل از متخصصین و خبرگان مواد غذایی” numberposts=”5″ item_row=”1″ columns=”5″ columns1=”4″ columns2=”3″ columns3=”2″ columns4=”1″ speed=”1000″ autoplay=”false” interval=”5000″ scroll=”1″]