سلام گروه مواد غذایی فرزاک از سال 1396 توسط تعدادی از متخصصین مواد غذایی تشکیل گردیده و تمام تلاش خود را جهت عرضه مستقیم بهترین، تازه ترین و سالم ترین مواد غذایی جهت حفظ سلامتی شما و خانواده گرامیتان بکار بسته و امیدورایم بتوانیم رضایت خاطر شما را فراهم آوریم

فرزاک نامی نو در صنایع غذایی

تاریخچه ما

مواد غذایی ته چین

تیم ما

تیم ته چین متشکل از متخصصین و خبرگان مواد غذایی

مهندس مرتضی جامی (کارشناس صنایع تبدیلی)

مدیریت

مهندس فاطمه جعفری پور (کارشناس کشت زعفران)

مدیریت