ارسال کالا به شیوه های زیر امکان پذیر است:

1- توسط ناوگان شرکت که در این روش جهت شهرهای اصفهان و خمینی شهر می باشد و کرایه حمل برابر 5000 تومان می باشد.

در صورت خرید بیش از 2 کیسه هزینه حمل رایگان می شود.

2- پیک که هزینه آن بر عهده خریدار می باشد.

3- ارسال بوسیله پست که هزینه آن را مشتری محترم متقبل می گردد.